• slika3
  • slika2
  • slika1


Cheap tadapox

Dobrodošli na našo spleto stran!

Po osamosvojitvi Slovenije so se pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ kot »nove« manjšine znašli v situaciji neurejenega statusnega in sistemskega položaja. Zaradi nepriznanega statusa uradne manjšinske narodnostne skupnosti, ki bi jim nudil in zagotavljal posebne kolektivne (manjšinske) pravice, se soočajo z dejavniki, ki ovirajo njihovo proaktivno participacijo v procesih odločanja v slovenski družbi in splošno participacijo v javnem življenju.

Zadnje novice

Maddy Prior는 동료 가수이자 아코디

Maddy Prior는 동료 가수이자 아코디언 연주자 인 Hannah James와 함께 다재다능한 기악가 인 Giles Lewin과 함께 공연합니다. Steeleye Span의 멤버 인 Maddy Prior는 다양한 배경의 다양한 아티스트와 협력하여 경력을 통해 현대 및 전자 포크의 선두에 서있었습니다. 최신 앨범, 3 Joy의 경우도 예외는 아닙니다. 예, 저는…

2018 년 10 월 2 일 워싱턴 DC의 국방

2018 년 10 월 2 일 워싱턴 DC의 국방부 (펜타곤) 인근에 시설물이 도착했을 때 보호 복을 착용 한 미 국방성 요원이 2018 년 10 월 2 일 워싱턴 DC에 도착했다. 수요일에 미국 경찰은 치명적인 리신이 유출 될 수있는 피마자가 들어있는 의심스러운 소포를 체포했다. 이번주 미…

및 Thaele, J. 및 Toyama, T. 및 Treves, A.

및 Thaele, J. 및 Toyama, T. 및 Treves, A. 앞으로 70K 도보는 Achill 섬의 Minaun Heights 정상 회담에서 끝날 것입니다. Meelan 마을은 Minaun Heights 및 Sgt 기슭에 있습니다. 플린의 누이 노마 (Norma)는 동생이 아일랜드를 마지막으로 방문했을 때 언덕을 등반했다고 설명했다. 40 세 59 세 여성…

그러나 아마도 가장 중요한 조치

그러나 아마도 가장 중요한 조치는 세계 수준의 IT, 건강 관리 및 자동차 회사가이 지역에 투자 한 덕분에 다시 한 번 억눌린 도시인 디트로이트와 제휴하는 것입니다. 그것은 이동성 분야 (운전자없는 자동차, 차량 공유 기술 등) 로의 진출로 인해 다음 실리콘 밸리로 선전되었습니다. 최근에 디트로이트와 제휴하여 Amazon…
Nosilec projekta
Projekt podpira
Partnerji