Monthly Archives: september 2014

SreA?anje NVO izvajalcev projektov

SreA?anje NVO izvajalcev projektov

V ponedeljek, 15. septembra 2014, smo se v prostorih CNVOS v Ljubljani udeleA?ili sreA?anja izvajalcev projektov finanA?nega mehanizma EGP in norveA?kega finanA?nega mehanizma 2009-2014. Namen sestanka je bil izmenjati izkuA?nje in mreA?enje med organizacijami, predstavitev prvih rezultatov in odzivov ter morebitnih teA?av pri izvajanju projektov. SreA?anja so se udeleA?ili:– DruA?tvo Kulturno, informacijsko in svetovalno srediA?A?e […]

IzobraA?evanje o zagovorniA?tvu manjA?in in njihovi integraciji

IzobraA?evanje o zagovorniA?tvu manjA?in in njihovi integraciji

V petek, 29. 8., in soboto, 30. 8. 2014, smo v okviru projekta ENA.KOST izvedli izobraA?evanje in usposabljanje na temo zagovorniA?tva manjA?in, njihove integracije in pravic ter medkulturne komunikacije. IzobraA?evanje je vodil red. prof. dr. Mitja A?agar, raziskovalni svetnik na InA?titutu za narodnostna vpraA?anja, redni profesor na univerzah v Ljubljani in na Primorskem ter predavatelj […]

Obisk partnerjev na NorveA?kem

Obisk partnerjev na NorveA?kem

Med 4. in 9. avgustom 2014 je v okviru projekta Ai??Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v Slovenski Istri (ENA.KOST)Ai?? potekal prvi obisk projektnih partnerjev. Obiskali smo Univerzo v Stavangerju na NorveA?kem, kjer smo prakticirali Boalovo metodo gledaliA?A?a zatiranih. Na delavnicah, ki so potekale pod mentorstvom profesoric PedagoA?ke fakultete: Anne S. Songe-MA?ller, […]

Predstavitev na paradi uA?enja 2014

Predstavitev na paradi uA?enja 2014

V torek, 13. maja 2014, je v koprski Taverni v organizaciji Ljudske univerze Koper, v okviru Tedna vseA?ivljenjskega uA?enja 2014, potekala Parada uA?enja 2014, na kateri se je s svojimi dejavnostmi in razliA?nimi brezplaA?nimi delavnicami predstavilo 30 A?ol, druA?tev in ustanov. Na dogodku je sodelovalo tudi Kulturno izobraA?evalno druA?tvo PiNA, ki je predstavilo nov projekt […]

BrezplaA?na pravna pomoA? in svetovanje za pripadnike narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ

BrezplaA?na pravna pomoA? in svetovanje za pripadnike narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ

V okviru novega projekta z imenom Buy januvia in mexico Ai??Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v Slovenski Istri (ENA.KOST)Ai?? smo zaA?eli nuditi brezplaA?no pravno pomoA? in svetovanje, s A?imer A?elimo ciljni skupini pomagati pri razumevanju svojega pravnega poloA?aja ter jim omogoA?iti laA?je in uA?inkovitejA?e uveljavljanje pravic v vsakdanjem A?ivljenju. Pravno svetovanje […]