Monthly Archives: maj 2015

Stopnja zaA?A?ite pravic narodnih manjA?in je dober pokazatelj civilizacijske razvitosti

Stopnja zaA?A?ite pravic narodnih manjA?in je dober pokazatelj civilizacijske razvitosti

V A?etrtek, 14. maja, je v Avli palaA?e Armerija Univerze na Primorskem v sklopu Maratona po maratonu potekala predstavitev publikacij in diskusija na temo narodnih manjA?in v Sloveniji. Dogodek, ki je potekal v organizacijiFakultete za humanistiA?ne A?tudije UP,Ai??Kulturno izobraA?evalnega druA?tva PiNAAi??inAi??InA?tituta za narodnostna vpraA?anja, je osvetlil problematiko definicije narodnih manjA?ih ter zgodovinske, politiA?ne in kulturne […]