A?asopis A?AR je brezplaA?ni trimeseA?nik, ki obravnava manjA?insko problematiko ter poroA?a o delovanju narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v slovenski Istri. S tem bo prvi A?asopis v regiji, namenjen ustavno nepriznanim manjA?inam in njihovi problematiki.

V sodelovanju s partnerji projekta bomo tako vsake tri mesece pripravili izbor zanimivih in poglobljenih tematik s podroA?ja A?lovekovih pravic in aktivnosti narodov nekdanje SFRJ, s A?imer A?elimo prispevati k viA?jemu nivoju veA?kulturnega razumevanja v regiji.

A?asopis A?AR je na voljo brezplaA?no v e-Kavarni PiNA in na sedeA?ih partnerjev projekta ENA.KOST.

A?asopis je na voljo tudi v elektronski obliki:


How much does hydrochlorothiazide cost