V okviru projekta bomo izvedli delavnice gledaliA?A?a zatiranih za pripadnike narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, na katerih bo poudarek na njihovem opolnomoA?enju skozi tehnikoAi??forumskega gledaliA?A?a.

Metoda gledaliA?A?a zatiranih, ki jo je razvil brazilski gledaliA?A?nik, pisec in politik, Augusto Boal, je ena izmed priznanih metod participativne umetnosti za opolnomoA?enje posameznic in posameznikov, ki v prostoru zdruA?uje izobraA?evalce in uA?ence ter igralce in obA?instvo v partnerstvo, ki temelji na enakosti. Metoda ne temelji zgolj na konA?nem rezultatu, temveA? enako pozornost posveA?a procesu, v katerem bo ciljna skupina projekta skozi gledaliA?ke vaje poA?asi odkrivala in razkrivala probleme, ki ju narodna in verska pripadnost vnaA?atav njihov vsakdan.

UdeleA?enci bodo na delavnicah razvili gledaliA?ko igro, ki bo prikazovala pomembne problematike manjA?inskega prebivalstva.

Kratek predstavitveni video:Ai??Kaj je gledaliA?A?e zatiranih?

Delavnice bo vodila dramska pedagoginja Ivana MarijanA?iAi?? (Zagreb, HrvaA?ka), ki A?e veA? let sodeluje pri predmetu dramska vzgoja v zasebni osnovni A?oli Kreativni razvoj Zagreb, je obA?asna sodelavka na Akademiji Petar Zrinski ter na Agenciji za vzgojo in izobraA?evanje (HrvaA?ka, Zagreb). Izvedla je veA? kot 50 delavnic forumskega gledaliA?A?a in veA? kot 500 izobraA?evalnih delavnic za odrasle z namenom uvajanja dramskih vaj v vzgojno-izobraA?evalnem delu.

Datumi delavnic:

  • A?etrtek, 20. november 2014 (17.00-20.00)
  • Petek, 21. november 2014 (17.00-20.00)
  • Sobota, 22. november 2014 (10.00-13.00)
  • A?etrtek, 27. november 2014 (17.00-20.00)
  • Petek, 28. november 2014 (17.00-20.00)
  • Sobota, 29. november 2014 (10.00-13.00)
  • A?etrtek, 4. december 2014 (17.00-20.00)
  • Petek, 5. december 2014 (17.00-20.00)
  • Sobota, 6. december 2014 (10.00-13.00)

Kje bodo delavnice potekale:Ai??e-Kavarna PiNA, KidriA?eva ulica 43, Koper


Neurontin 100mg price walmart