V okviru projekta bomo izvedli delavnice gledaliA?A?a zatiranih za pripadnike narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, na katerih bo poudarek na njihovem opolnomoA?enju skozi tehniko forumskega gledaliA?A?a.

Metoda gledaliA?A?a zatiranih, ki jo je razvil brazilski gledaliA?A?nik, pisatelj in politik Augusto Boal, je ena izmed priznanih metod participativne umetnosti za opolnomoA?enje posameznic in posameznikov, ki v prostoru zdruA?uje izobraA?evalce in uA?ence ter igralce in obA?instvo v partnerstvo, ki temelji na enakosti.

Metoda ne temelji zgolj na konA?nem rezultatu, temveA? enako pozornost posveA?a procesu, v katerem bo ciljna skupina projekta poA?asi odkrivala in razkrivala probleme, ki ju narodna in verska pripadnost vnaA?ata v njihov vsakdan. Rezultat delavnic bo sedem gledaliA?kih predstav, ki bodo ponujale inovativne reA?itve predstavljenih teA?av.

IzraA?ene problematike bodo dramatizirane, javno predstavljene preko igralcev (udeleA?encev delavnic) in bodo spodbujale javnost k iskanju reA?itev predstavljenih problemov. Gledalci bodo reA?itve ali predloge sprememb in reform prediskutirali ter jih tudi odigrali. Tako bo meja med igralci in obA?instvom zabrisana, saj se bo slednje vkljuA?ilo v igro in soustvarjalo predstave.

Na podlagi interakcij med gledalci in obA?instvom bo strokovnjak za pravo (iz delovne skupine za zagovorniA?tvo) zapisoval Order betapace medication seznam konkretnih ovir, predlogov in priporoA?il reA?evanja predstavljenih problemov ter jih formuliral v formalne pobude in predloge odlokov ali zakonov. Obenem bomo torej izvajali legislativno gledaliA?A?e, na podlagi katerega so v nekaterih drA?avah sprejeli zakone ali njihove spremembe (Kanada, Brazilija, Velika Britanija).

Kratek predstavitveni video:Ai??Kaj je gledaliA?A?e zatiranih?