Skupina, ki opravljala zagovorništvo, bo pripravila programski dokument na podlagi ugotovitev, analiz in rezultatov projektnih aktivnosti in sestavila manifest (o pravicah) ciljne skupine. Preko predstav gledališča zatiranih, evidenc pravnega ter organizacijskega svetovanja bo pridobili pomembne informacije o stanju spoštovanja pravic in potreb narodnih manjšin. S svojimi delom bo vplivala na odločevalce/lokalne oblasti in skušala doseči sistemske spremembe na ravni občin ter opozarjala na aktualno družbeno-politično dogajanje z vidika same ciljne skupine.