Skupina, ki opravljala zagovorniA?tvo, bo pripravila programski dokument na podlagi ugotovitev, analiz in rezultatov projektnih aktivnosti in sestavila manifest (o pravicah) ciljne skupine. Preko predstav gledaliA?A?a zatiranih, evidenc pravnega ter organizacijskega svetovanja bo pridobili pomembne informacije o stanju spoA?tovanja pravic in potreb narodnih manjA?in. S svojimi delom bo vplivala na odloA?evalce/lokalne oblasti in skuA?ala doseA?i sistemske spremembe na ravni obA?in ter opozarjala na aktualno druA?beno-politiA?no dogajanje z vidika same ciljne skupine.


Purchase dostinex online