V okviru projekta ENA.KOST je posebna pozornost namenjena tudi razumevanju pravnega poloA?aja pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ, ki A?ivijo v Sloveniji, ter omogoA?anju laA?jega in uA?inkovitejA?ega uveljavljanja njihovih pravic v vsakdanjem A?ivljenju.

BrezplaA?no pravno pomoA? in svetovanje lahko tako koristijo pripadniki narodnih skupnosti nekdanje SFRJ za reA?evanje razliA?nih pravnih teA?av in primerov diskriminacije ter krA?itev pravic na podlagi narodne in verske pripadnosti.

Pravno pomoA? in svetovanje izvajajo svetovalci Pravnega centra za varstvo A?lovekovih pravic, Piran, vsak delavnik med 8. in 16. uro. Naprosyn online Zainteresirani naj za dogovor o terminu pokliA?ejo na 05 6300 320 (KID PiNA) ali 031 256 191 (Mirna BuiAi??) oz. piA?ejo na mirna.buic@pina.si.


Ime (obvezno)

Priimek (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Vaš Telefon (obvezno)

Zadeva

Sporočilo