UdeleA?enci se bodo preko gledaliA?kih vaj, znaA?ilnih zaAi??forumsko gledaliA?A?e, odkrivali probleme, ki jih narodna in verska pripadnost vnaA?ata v njihov vsakdan, in se z njimi sooA?ali. Gre za predpogoj opolnomoA?enja in s tem pomembno dodano vrednost za ciljno skupino in reA?evanje njenega problema, ki bo v izvedbeni fazi v obliki sedmih gledaliA?kih predstav ponujal inovativne reA?itve predstavljenih teA?av.

IzraA?ene problematike bodo dramatizirane, javno predstavljene preko igralcev (udeleA?encev delavnic) in bodo spodbujale javnost oz. gledalce k iskanju reA?itev predstavljenih problemov. Gledalci bodo reA?itve ali predloge sprememb in reform prediskutirali in jih tudi odigrali. Tako bo meja med igralci in obA?instvom zabrisana, saj se bo slednje vkljuA?ilo v igro in soustvarjalo predstave.

Obenem bomo izvajaliAi??legislativno gledaliA?A?e, s pomoA?jo katerega so v nekaterih drA?avah sprejeli zakone ali njihove spremembe (Kanada, Brazilija, Velika Britanija). Na podlagi interakcij med gledalci in obA?instvom bo strokovnjak iz delovne skupine za zagovorniA?tvo zapisoval seznam konkretnih ovir, predlogov in priporoA?il reA?evanja predstavljenih problemov.

Kratek predstavitveni video: Cheap minocin side Ai??Kaj je gledaliA?A?e zatiranih?Ai??(klikni)

Premierna gledaliA?ka predstava ENA.KOST: Ai??5. februar 2015 / 19.00 / Manziolijeva palaA?a v Izoli

Ostali termini predstav:

6. februar 2015 / 18.00 / Ai??IMC, Mladinski EPI centerAi??Piran (Ulica IX. Korpusa 44 a)

13.Ai??februar 2015 / 19.00 / VeA?namenski prostor ObA?ine Ankaran (Jadranska cesta 42)