Pozdravljeni!

Pred vami je obrazec za prijavo na brezplaA?ne delavnice gledaliA?A?a zatiranih. Prosimo, da pravilno izpolnete vse spodaj zahtevane podatke. Prijavo zakljuA?ite tako, da kliknete na gumb “PoA?lji”.

A?e imate teA?ave s spletno prijavnico, izpolnite prijavnico v .doc obliki: tukajAi??in jo poA?ljite na enakost@pina.si.

Pogoji za prijavo:

– Redna udeleA?ba na vseh delavnicah.

– Pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje Voveran injection cost SFRJ iz slovenske Istre.

PrijaveAi??zbiramoAi??do A?etrtka, 6. novembra 2014.

Za dodatne informacije in pomoA? lahko piA?ete na mirna.buic@pina.si.

Z oddajo izpolnjene prijave potrjujete, da so podatki, ki ste jih vpisali v prijavnico, resniA?ni.Ai??Pridobljene podatke bomo obravnavali skladno z 72. in 73. A?lenom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Delavnice bodo fotografirane in snemane. Z oddajo izpolnjene prijavnice dajete nepreklicno soglasje in dovoljujete, da vas Kulturno izobraA?evalno druA?tvo PiNA fotografira, snema, ustvarja zvoA?ne zapise ter navedeno uporablja za potrebe in v okviru lastne dejavnosti.


Ime in priimek (obvezno)

E-pošta (obvezno)

Naslov bivališča (obvezno)

GSM (obvezno)

Sporočilo oz. morebitne izkušnje iz participativnega gledališča (neobvezno)