Za uveljavljanje in varovanje pravic narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ skrbi izoblikovana medsektorska delovna skupina za zagovorništvo. Delovna skupina predstavlja dodano vrednost za lokalno okolje, saj se z njo vzpostavili podporna struktura, namenjena izključno ciljni skupini in njenemu pravnemu varstvu, varstvu njenih pravic in upravljavski izboljšavi manjšinskih organizacij ter mreženju, kar bo v slovenski Istri predstavljalo potrebno novost. Tovrstno telo je namenjeno neposrednemu odgovarjanju na konkretne težave ciljne skupine in reševanju njenih vsakodnevnih težav.