Za uveljavljanje in varovanje pravic narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ skrbi izoblikovana medsektorska delovna skupina za zagovorniA?tvo. Delovna skupina predstavlja dodano vrednost za lokalno okolje, saj se z njo vzpostavili podporna struktura, namenjena izkljuA?no ciljni skupini in njenemu pravnemu varstvu, varstvu njenih pravic in upravljavski izboljA?avi manjA?inskih organizacij ter mreA?enju, kar bo v slovenski Istri predstavljalo potrebno novost. Tovrstno telo je namenjeno neposrednemu odgovarjanju na konkretne teA?ave ciljne skupine in reA?evanju njenih vsakodnevnih teA?av.

Tricor delivery courier