StiA?iA?A?e za NVO ciljne skupine v regiji je namenjeno svetovanju o moA?nostih financiranja, svetovanju pri dejavnostih, promociji NVO in njihovih dejavnosti, naA?rtovanju projektov in dejavnosti, ustanavljanju druA?tev in drugih pravnih subjektov ciljne skupine, mreA?enju/povezovanju posameznikov in organizacij Cheap kemadrin drug ciljne skupine.

Urnik in kontakt:

Kulturno izobraA?evalno druA?tvo PiNA

GregorA?iA?eva ulica 6, Koper

Telefon: +386 5 6300 320

E-poA?ta: enakost@pina.si

Urnik svetovanj:

Vsak delavnik od 9.00 do 14.00

e-Kavarna PiNA

KidriA?eva ulica 43, Koper

Urnik svetovanj:

Torek: od 14.00 do 18.00

A?etrtek: od 10.00 do 14.00