Vzpostavili oz. uvedli smo institut zagovorništva in nadzor za zagotavljanje zaščite pravi ciljne skupine na lokalni ravni. Zagovorništvo nam predstavlja pomembno orodje pri zagotavljanju zaščite pravic ciljne skupine in zastopanju njenih interesov, želja in njenega glasu. Z vzpostavitvijo dialoga s predstavniki lokalnih oblasti si bomo prizadevali za krepitev njenega družbenega položaja. Tako bomo prispevali k preoblikovanju politike oblasti ter s tem dolgoročno sooblikovali predpise.

Uveljavljanje in zaščita instituta zagovorništva (kot ga predvideva Deklaracija o pravici in odgovornosti posameznikov, skupin in družbenih organizacij za spodbujanje in varstvo splošno priznanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin), pravic narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov na ravni Slovenske Istre oz. posameznih občin omogoča vključevanja ciljne skupine v procese odločanja tudi preko delovanja v delovni skupini za iskanje sistemskih rešitev za izboljšavo in spremembo svojega položaja.